آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ آیا از صحت پیش بینی های جوی صادر شده رضایت دارید ؟

میزان اعتماد شما به پیش بینی های هواشناسی کشاورزی چقدر است ؟