نتايج آرا فرم نظرسنجي

آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟


عالی
24%(30)


خوب
14.4%(18)


متوسط
6.4%(8)


بد
37.6%(47)
رضایت کامل دارم
7.2%(9)


رضایت نسبی دارم
9.6%(12)


رضایت ندارم
8%(10)
اعتماد کامل دارم
7.2%(9)


اعتماد نسبی دارم
13.6%(17)


بی اعتمادم
5.6%(7)


تعداد کل آرا نظرسنجی 125