English
 
پیام رسان گپتلگرامآب و هواآب و هواتحول اداریتحول_اداریاخباراخبار
Left
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2021: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
Right
.
وظایف کارگروه بلایای جوی

1- پژوهش:
1-1- جمع آوری، اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پرسنل، اماکن، تجهیزات و سایر امکانات مربوط به موارد پایش، آموزش و پژوهش بلایای جوی و اقلیمی و سایر بلایای مربوطه در استان .
1-2- جمع آوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی درباره وضعیت بروز طوفان و سایر مخاطرات جوی و اقلیمی در استان .
1-3 تهیه و جمع آوری، نگهداری و عرضه کتب و مستندات داخلی و خارجی درباره طوفان و
خشکسالی و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی.
1-4- تهیه نقشه های ریز پهنه بندی طوفان و سایر بلایا و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی در استان  بر اساس استانداردهای مصوب کار گروه مربوطه.
1-5- انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بهبود روش های پایش و پیش بینی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی.
1-6- انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه تعیین دوره بازگشت طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی در مناطق مختلف استان .
1-7- طراحی نرم افزارهای تحلیل موارد به موقع پیوسته طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی بر اساس اطلاعات نقشه های ریز پهنه بندی و پایش بلایای جوی و اقلیمی.
1-8- بررسی اثرات طوفان و مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در فعالیت های انسانی.
1-9- تحلیل موارد به وقوع پیوسته طوفان و مخاطرات جوی در ایران.

2- آموزش:
2-1- آشنا کردن مردم با طوفان و مخاطرات جوی و وضعیت آن در استان البرز  
2-2- پیگیری تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز پایش، آموزش و پژوهش طوفان و مخاطرات جوی.
2-3- انجام مطالعات ملی بلایای جوی و اقلیمی با همکاری سایر استان های کشور
2-4- انجام مطالعات ارتقاء صحت پیش بینی ها هواشناسی و مخاطرات جوی و اقلیمی
2-5- انجام مطالعات و طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر گروه های مصوب
2-6- بررسی راه کارهای مقابله با اثرات طوفان و بلایای جوی و اقلیمی به منظور کاهش خسارات آن ها
2-7- تعریف های اصولی بلایای جوی و اقلیمی و انواع آن به منظور استاندارد سازی بلایای جوی و اقلیمی
2-8- تهیه اطلس های اقلیمی مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در کشور

3- برنامه ریزی
3-1- تهیه برنامه های سالانه مدیریت ریسک بلایا و مخاطرات جوی در استان
3-2- تهیه برنامه پایش مداوم طوفان و مخاطرات جوی
3-3- تهیه برنامه نحوه بررسی موارد بوقوع پیوسته طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی
3-4- تهیه شرح وظایف کلیه پرسنل دخیل در پایش، آموزش و پژوهش های مرتبط
3-5- تعیین سازمان های همکار، پشتیبان، جانشین امور پایش، آموزش و پژوهش طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و جایگاه آن ها

1392/05/05
Powered by DorsaPortal